KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

PATRYK KRZYSZTOF OGÓREK

KAROLINA PRZYGODA

 

tel: +48 693 689 997

 

e-mail:

sekretariat@kancelariaelblag.eu

 

adres:

ul. Zacisze 4J

82-300 Elbląg

realizacja wawryn2@o2.pl

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).Mając na uwadze obowiązujące przepisy, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy podać informacje odnoszące się do przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO, w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W związku z  powyższą informacją Centrum-Odszkodowań sp. z o.o. z/s w Biłgoraju informuje Państwa, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

PATRYK KRZYSZTOF OGÓREK

KAROLINA PRZYGODA

 

tel: +48 693 689 997

 

e-mail:

sekretariat@kancelariaelblag.eu

 

adres:

ul. Zacisze 4J

82-300 Elbląg

 

 • Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 

  KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

  PATRYK KRZYSZTOF OGÓREK

  KAROLINA PRZYGODA

  tel: +48 693 689 997

  e-mail: sekretariat@kancelariaelblag..eu

  adres: ul. Zacisze 4J

  82-300 Elbląg

 • Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora –

  KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

  PATRYK KRZYSZTOF OGÓREK

  KAROLINA PRZYGODA

  tel: +48 693 689 997

  e-mail:

  sekretariat@kancelariaelblag.eu

  adres:

  ul. Zacisze 4J

  82-300 Elbląg

 • Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy na obsługę prawną, zlecenia dotyczącego pomocy prawnej, zastępstwa procesowego przed sądem  lub reprezentacji przed innymi podmiotami, w celu wykonania  usługi bądź dochodzenia roszczeń. Zgodnie z obowiązującym prawem  Państwa dane mogą być przekazane uprawnionym instytucjom w celu należytego wykonywania zleconych czynności;
 • Podanie przez Państwa informacji dotyczących danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy/realizacji zlecenia/ wykonywania zastępstwa;
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą ręcznie oraz automatycznie, zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych;
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia współpracy i realizacji zobowiązań oraz wypełnienia ustawowego obowiązku przechowywania informacji dla celów sprawozdawczości finansowej oraz dochodzenia roszczeń (do czasu przedawnienia);
 • Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa oraz nie będą przekazywane żadnym organizacjom i instytucjom międzynarodowym;
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić  środki  fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony  przed  ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową  utratą,  zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy  dostępem,  zgodnie  ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przenoszenia Państwa danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce organem takim jest Prezes Urzędu   Ochrony Danych Osobowych).

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy   lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora.

 

Kontakt:

+48 693 689 997

Porady prawne najlepszych specjalistów.

Sprawdź 

22 marca 2021
            W dzisiejszych czasach prawie wszyscy używamy elektronicznej bankowości internetowej. Nie zdajemy sobie jednak sprawy
10 kwietnia 2020
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi